Pasportizácia MK sa vypracováva na základe § 3d, odst. 8 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, ktorý znie: „Správcovia diaľnic, ciest a miestnych komunikácií vedú o týchto pozemných komunikáciách technickú evidenciu".

Spustiť prezentáciu

Kontakt

Ing. Vladimír Pisarik WIND Javorová 4
010 07 Žilina
tel.: +421 41 5683033
mobil: 0903 555 923
pisarikv@gmail.com