Ing. Vladimír Pisarík WIND

projektovanie dopravných stavieb a inžinierska činnosť v stavebníctve

 

Firma ponúka služby v oblasti projektovania dopravných stavieb s dlhoročnou praxou pri výstavbe a rekonštrukcii ciest, komunikačných riešení miest, obcí a peších zón. Zároveň zabezpečujeme vykonávanie autorského dozoru a inžiniersku činnosť. Práca vo firme je založená na moderných metódach a na profesionálnom prístupe.

Našim cieľom je poskytnúť zadávateľovi dielo, ktoré z hľadiska optimálneho riešenia bude plne zodpovedať jeho predstavám, ako aj požiadavkám budúcich užívateľov stavebného diela.
Hlavným znakom takéhoto návrhu je funkčnosť a efektívnosť diela počas celej doby životnosti, ďalej minimalizácia jeho negatívnych vplyvov na životné prostredie a v neposlednom rade jeho cena. Preto je našou snahou, aby tieto faktory zohrávali v každom projekte dôležitú úlohu.
V rámci spolupráce s kvalifikovanými odborníkmi iných profesií vieme zabezpečiť návrh stavebného diela ako komplexné riešenie.

V prípade záujmu o poskytované služby sa obráťte na adresu Javorová 4, Žilina. viď Kontakt

 

Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.

Kontakt

Ing. Vladimír Pisarik WIND Javorová 4
010 07 Žilina
+421 903 555 923
pisarikv@gmail.com