Ing. Vladimír Pisarík WIND

projektovanie dopravných stavieb a inžinierska činnosť v stavebníctve

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Zoznam činností:

 • projektovanie ciest
 • projektovanie miestnych ciest vrátane cyklistických chodníkov a peších zón
 • projektovanie účelových ciest a spevnených plôch
 • vypracovanie projektov vjazdov na pozemok a k rodinným domom, napojenie pozemkov na verejnú sieť
 • vypracovanie projektov dopravného značenia a organizácie dopravy
 • vypracovanie projektov dočasného dopravného značenia k rozkopávkovému povoleniu
 • vypracovanie projektov skutočného vyhotovenia stavby
 • vyhotovenie pasportu miestnych ciest a pasportu dopravného značenia
 • vyhotovenie rozpočtov objektov dopravných stavieb
 • vykonávanie autorského dozoru pri realizácii stavieb
 • inžinierska činnosť v stavebníctve

PORTFÓLIO