Ing. Vladimír Pisarík WIND

O NÁS

Vznik firmy

Firma bola založená v roku 2000.


Profesionalita a odbornosť

Prednosťou poskytovaných služieb je profesionalita a dlhoročná skúsenosť z pôsobenia v stavebníctve.

Hlavná náplň činnosti

Hlavnou náplňou je projektová činnosť v oblasti dopravných stavieb a inžinierska činnosť v rozsahu autorizačného osvedčenia Slovenskej komory stavebných inžinierov v kategórii: I2 - Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb.


Rešpektujeme priania klientov

Maximálnu spokojnosť zadávateľa sa snažíme dosiahnuť individuálnym prístupom podľa jeho špecifických požiadaviek a nárokov s dôrazom na technické, estetické, bezpečnostné  a ekologické riešenie v súlade s platnou legislatívou.

ŠPECIALISTA FIRMY

Ing. Vladimír Pisarík

autorizovaný stavebný inžinier

Reg.: SKSI 4588*SP*I2